Inschrijven Uitvallende Honden

  PERSOONSGEGEVENS:

  Naam eigenaar (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail adres (verplicht)

  ALGEMENE GEGEVENS HOND:

  Naam Hond

  Ras Hond

  Geslacht
  ReuTeef

  Geboortedatum hond

  Gesteriliseerd/gecastereerd
  JaNee

  Zo ja, Wanneer?

  Bent u de eerste eigenaar van de hond (na de fokker) ?

  Zo nee, kunt u iets meer vertellen over de voorgeschiedenis van uw hond?

  Waar is uw hond gek op?

  GEGEVENS OMTRENT PROBLEEMGEDRAG:

  Beschrijf in het kort het gedrag van uw hond wanneer u een andere hond tegenkomt. (Probeer een plaatje te schetsen, dus niet alleen vage beschrijvingen zoals “hij gaat tekeer”, maar “hij blaft, trekt zijn lippen op, zet zijn haren overeind, ….”.)

  Valt uw hond uit naar ALLE honden die jullie onderweg tegenkomen? Of maakt hij onderscheid?

  “Van de 10 honden die we onderweg tegenkomen valt mijn hond naar ongeveer …. uit” (getal 1-10 invullen).

  Vanaf welke afstand begint uw hond te reageren op de andere hond? (bijv. “Zodra hij de andere hond ziet, afstand maakt daarbij niet uit” of “Als de andere hond binnen riembereik is, dus zo’n 2 meter”, …)

  Heeft uw hond wel eens een andere hond verwond? (bijv. ”Als hij de kans zou krijgen dan zet hij gelijk zijn tanden erin”, of “Het blijft bij flink gesnauw en een hoop herrie”, …)

  Gedraagt uw hond zich alleen aangelijnd niet-sociaal naar andere honden, of heeft hij ook los een probleem met soortgenoten?
  Alleen aangelijndAlleen wanneer hij loslooptMijn hond is zowel los als aangelijnd agressief naar soortgenoten

  Vanaf wanneer ongeveer valt uw hond uit naar andere honden?

  Hoe oud was uw hond toen?

  Hoe lang speelt het probleem dan nu?

  Is er aan dit gedrag van uw hond voor zover u weet een bepaalde gebeurtenis voorafgegaan? (bijv. komst tweede hond, operatie of ziekte hond, scheiding baasjes, zwangerschap bazin, traumatische ervaring met andere hond, …..)
  Heeft u zelf ideeën over de mogelijke oorzaak van dit gedrag van uw hond?

  Wat is tot nu toe uw aanpak van het gedrag geweest?

  Maakt het verschil wie van de gezinsleden met de hond wandelt? (bijv. de hond valt WEL uit als de bazin ermee loopt, maar gedraagt zich netjes als de baas mee wandelt)

  Ruimte voor aanvullende opmerkingen: