Doelstellingen en Werkwijze:

Hondenschool Stadspark stelt zich als doel zich in te zetten voor het welzijn van honden. We willen door het overbrengen van kennis over hondengedrag en -taal het begrijpen van honden stimuleren en de onderlinge communicatie tussen baas en hond bevorderden.

Hondenschool Stadspark ziet het aanleren van oefeningen niet primair als doel, maar vooral als middel om te komen tot inzicht in de manier waarop honden leren en de wisselwerking die er bestaat tussen baas en hond.

Hondenschool Stadspark stelt zich als doel de cursisten te leren een goede leider te zijn in termen van “begeleiding, bijsturen, opvoeden, in goede banen leiden”, i.p.v. termen als “onder de duim houden, de baas zijn, overheersen, controle, dwang en macht”. Zo zal ongewenst gedrag omgebogen worden naar gewenst gedrag.

Uitgangspunt is dat een hond beter leert wanneer hij plezier heeft in de oefeningen. Dat betekent dat we zonder dwang werken en dat we ons met name richten op hetgeen de hond goed doet, i.p.v. op wat hij fout doet. Hiermee willen we een prettige baas-hond verhouding bewerkstelligen.

Het opdoen van sociale vaardigheden t.o.v. soortgenoten is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Bij Hondenschool Stadspark mogen de honden na iedere les met elkaar spelen. Uiteraard altijd onder toeziend oog van een instructeur om ongelukken te voorkomen én om communicatieve signalen tussen de honden te leren zien en begrijpen.

We werken met maximaal 10 cursisten per les.

We werken met een vast lesprogramma waar een logische opbouw in zit. Maar er is altijd oog voor de individuele baas-hond-combinatie en ook voor de vragen over het gedrag van de hond in zijn thuissituatie. Daarom zal afgeweken worden van het programma als dat wenselijk blijkt. Ook zullen er per cursist adviezen gegeven worden over de omgang met de eigen hond, welke erg afhankelijk zullen zijn van het karakter en temperament van de betreffende hond.