Gedragstherapie

Vertoont je hond probleemgedrag waar je hinder van ondervindt dan kun je bij ons terecht voor gedragstherapie. Hierbij gaat het om problemen zoals:

  • Agressiviteit
  • Angst
  • Niet alleen kunnen zijn
  • Onzindelijkheid
  • Najaaggedrag
  • Prooinijd
  • Overmatig blaffen
  • Vernielzucht
  • etcetera.

Werkwijze:
Mail of bel ons om een gedragsconsult aan te vragen. Zo’n (eerste) consult duurt doorgaans anderhalf uur en vindt plaats bij de hond thuis. Gedurende dit consult zal allerlei informatie ingewonnen worden over de hond zelf en het probleemgedrag wat hij vertoont. Dit gebeurt middels een vraaggesprek en observatie van de hond. Soms is het daarbij nodig een wandelingetje te maken of een (aantal) gedragstestje(s) af te nemen.

Uit dit consult volgt een advies. Het is best mogelijk dat je met de gegeven adviezen al weer een stuk verder kunt. Verdere begeleiding is dan dus niet (direct) nodig. Soms echter zullen we een cursus adviseren of een verdere individuele begeleiding. Er wordt dan een plan van aanpak opgesteld en onderlinge afspraken gemaakt over de invulling van het vervolgtraject, zoals het aantal en de duur van de volgende lessen en de bijbehorende kosten.

Tijden:
De consulten worden ingepland op donderdagen en vrijdagen overdag.

Kosten:
€ 105,- consultkosten + € 10,- reiskostenvergoeding (uitgaande van Groningen Stad)

Locatie:
Bij de hond thuis

Duur:
Eerste consult anderhalf uur. Daarna verder onderling af te stemmen.

Aanmelden:
info@hondenschool-stadspark.nl